Yksilöitä yhdessä

14.03.2024

Olla omassa voimassa, seurata omaa polkuaan sekä tuntea itsensä kokonaan.

Nämä ovat teemoja, joita on paljon nostettu näkyväksi viime vuosien aikana. Myös minä itse olen ollut näiden teemojen äärellä niin itsessäni kuin työssäni. Ja olen yhä.

Mutta nyt haluaisin nostaa sinulle lempeästi esiin yhteisöllisyyden. Sen, miten asioita tehdään yhdessä. Kannatellen ja tukien. Jokaisen tuodessa yhteisöön omaa arvokasta osaamista sekä näkemystä. Yhteisön, jossa jokainen voi loistaa sellaisena kuin hän on.

Sillä ihminen kaipaa lähelleen toisia ihmisiä. Ystäviä ja luotettuja kumppaneita. Toimimista yhdessä samojen asioiden äärellä. On arvokasta saada uusia kokemuksia yhdessä sekä oppia toiselta ihmiseltä jotakin uutta. Kuunnella kertomuksia ja jakaa niin ilot kuin surut.

Olen viime vuosien aikana saanut ympärilleni ihmisiä, jotka näkevät minut sellaisena kuin olen ja hyväksyvät minut juuri sen kautta. Emme ole kaikesta samaa mieltä, käymme keskusteluja ja kuuntelemme toistemme mielipiteitä arvottamatta niitä. Tämä on valtava rikkaus. Koen kuuluvani ikään kuin omaan heimooni arvostaen sen jäseniä juuri sellaisina kuin he ovat.

Tähän pisteeseen ei ole ollut helppo matka ja tiedän tuon matkan myös yhä jatkuvan, sillä elämä tuo uusia kohtaamisia eteen. Matka tuo eteen myös joistakin ihmisistä luopumista. Silloin on hyvä päästää irti, kiittäen heidän tuomista opeista sekä yhteisestä matkasta.

On kuitenkin tilanteita, joissa toimimme isommassa joukossa. Vaikkapa työporukka, harrastuspiiri tai kyläyhteisö. Tällöin emme itse voi arvoillamme, elämämme linjauksilla tai meille tärkeillä asioilla vaikuttaa siihen, keiden kanssa polkumme kohtaavat.

Mutta sinä voit aina valita miten heidät kohtaat.

Näissä kohtaamisissa voit palata omiin arvoihisi, hengähtää ja nähdä toiset sellaisena kuin he ovat. Nähdä se, että heidän arvonsa, suuntansa sekä toimintansa ovat heidän totuuksiaan ja aivan erilaisia kuin sinun. Ottaa aikaa tunnistaa, mitä nämä sinussa nostattavat esiin ja miksi.

Näissä tilanteissa on lohdullista muistaa, että sinun ei tarvitse hakea hyväksyntää omille ajatuksillesi, sillä tiedät valinneesi oman polkusi astella. Tiedät, että sinulla on oma totuutesi ja näkemyksesi asioista. Kun olet käynyt oman sisäisen keskustelun tutkien omia toiminta- ja reaktiomallejasi, löytänyt oman voimasi sekä juuresi, sinulla on sisälläsi kaikki rauha ja turva. Voit sieltä käsin nähdä toisen ihmisen ilman, että otat kantaaksesi muiden näkemyksiä ja energioita. Vain todeten ja arvottamatta, sallia hänenkin elää omaa elämäänsä.

Toivoisin, että meidän ei tarvitsisi pelätä nostaa omia ajatuksiamme näkyväksi. Toivosin, että jokainen meistä voisi elää arvojensa mukaista elämää.

Toivoisin myös koko sydämestäni, että ihmiset voisivat keskustella asioista rakentavasti. Löytää tilanteisiin jonkinlainen silta asioiden välille. Huomata, että voimme toimia silti yhdessä, vaikka meillä olisikin näkemyseroja asioissa. Saavuttaa turvallisuutta, rauhaa ja hyvinvointia jokaiselle.

Yksilöitä yhdessä, siinäpä onnellinen tilanne ❤️

Kevään aurinkoa sekä valoa sinulle lähettäen Hanna-Maija ❤️