Asiakasrekisteriseloste


Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

1. Rekisterinpitäjä

Yrityksen nimi: Tmi Hanna-Maija Kallionpää

Y-tunnus:1569381-5

Os.: Autionmaantie 131 35750 Väärinmaja

Puh.no: 0451092013

Ps.os.: hanna.kallionpaa@gmail.com

2. Rekisteriasoista vastaava henkilö

Nimi: Hanna-Maija Kallionpää

Os.: Autionmaantie 131 35750 Väärinmaja

Puh. no.: 0451092013

Sp.os.: hanna.kallionpaa@gmail.com

Kotisivujen osoite: www.hannamaijakallionpaa.fi

3. Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri-Seurantakortti (liite)

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Seurantakortti ylläpidetään hoitojen seurantaan.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kirjataan asiakkaan nimi, ikä, sukupuoli, osoitetiedot, ammatti, erityisharrastukset sekä muu hoitoon vaikuttavat liitteenä olevien liitteiden mukaiset asiakkaan kirjallisesti ilmoittamat ja allekirjoituksellaan vahvistamat tiedot sekä omat havainnot hoitojen yhteydessä.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaan itse ilmoittamat mtiedot.

7. Säännönmukaiset tieojen luovutukset

Asiakasrekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille ilman asiakkaan erillistä kirjallista suostumusta.

8. Tietojen siirto EU tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta lainkaan EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

a.  Manuaalinen aineisto

Seurantakortit säilytetään kansiossa, lukitussa tilassa, johon ulkopuolisella ei ole pääsyä. Seurantakortin tietoja ei laiteta sähköisiin järjestelmiin. Seurantakortteja säilytetään viisi vuotta ja yli viisi vuotta vanhat seurantakortit hävitetään alkavan vuoden tammikuussa polttaen.

b.  ATK:lle tallennetut tiedot

Asiakastietoja ei tallenneta sähköisiin järjestelmiin.

10. Asiakkaan tarkastusoikeus

Jokaisella asiakkaalla on oikeus tarkistaa seurantakorttiin tallennetut tietonsa sekä vaatia seurantakortti poistettavaksi tai antamansa virheellisen tiedon korjaamista. Pyyntö tulee tehdä sähköpostilla rekisteristä vastaavalle henkilölle.

11.  Henkilötietolaki

Henkilötietolain 30 § mukaan asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen luovuttaminen eteenpäin. Katso kohta 7.